DESKTOP PC, ready to buy

Prestige i3-4170

Intel® Core™ i3-4170 3.70 GHz
RAM : 4GB, DDR3 Dual Channel
Storage : HDD 1TB 64Mb cache

ราคา Call บาท (*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

20.7 ATEC   e2180swn

ราคา Call บาท (*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

19.5 ATEC   DL2020

ราคา Call บาท (*รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Other PRODUCTs

FIND US

เลขที่ 420/1 ถนนสามัคคี แขวงท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สำนักงานใหญ่ โทร. 02-980-1919
ฝ่ายขาย โทร. 02-574-3202-3, 081-208-0055, 087-592-7733, 02-980-1616
เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

Contact With Me